อยากได้แบบไหน ยิ่งแก่ยิ่งมีไฟ หรือ จะยิ่งแก่ยิ่งแย่ กันดีคะ !!!!! จากการเปล…