อยากได้แบบไหน ยิ่งแก่ยิ่งมีไฟ หรือ จะยิ่งแก่ยิ่งแย่ กันดีคะ !!!!! จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่วงอายุ 50 – 65 ปี จะต้องคอยเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก่อนการเกษียณ ทั้งทางด้านการเงิน สังคม และสุขภาพ เนื่องจากผู้สูงอายุอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสภาพจิตใจค่อนข้างสูง ดังนั้นประกันภัยสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ในการคุ้มครองสิทธิการรักษาและดูแลชีวิตหลังวัยเกษียณคะ วันนี้เราจะนำเทคนิคและขั้นตอนดีๆ…