สถาบันไอทีแม่บ้านจะใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ การทำ Work shop คือเน้นสอนเป็น step by step ผู้สอนจะค่อย ๆถ่ายทอดความรู้และให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติตามไปทีละขั้นตอน ราวกับว่าคุณครูจับมือสอนให้ทำจนเป็น ในยุคไอทีที่อินเทอร์เน็ตกำลังมีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก ความสะดวกสบายในทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ยิ่งในปัจจุบันที่อะไร ๆก็อยู่ที่ปลายนิ้วสัมผัส ใครจะคิดว่าเพียงแค่ “คลิก”เดียวคุณก็สามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการได้แล้ว เพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคหรือลูกค้านี่เอง ทำให้การทำการตลาดเริ่มเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น และกำลังมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย…