หากคิดที่จะขายของออนไลน์ การสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักมีความสำคัญมาก  เพราะ…