800 กว่าวิดีโอ ยอดวิว เกือบ 70 ล้านครั้ง (ยอดการเข้าชม) ผู้ติดตาม กว่า 2 แสนคน (Subscribers) แม้ไม่ใช่ตัวเลขที่มากมาย ถ้าเทียบกับระยะเวลา กว่า 3 ปีในการสะสม แต่เป็นผลงาน จากความพยายาม ความสม่ำเสมอ…