“คุณดีกว่าคู่แข่งยังไง?” เป็นคำถามที่นักธุรกิจทุกคนต้องตอบให้ได้ครับ แต่บาง…