เป็นอีก 1 ครั้งที่ผมรู้สึกทึ่งและภูมิใจที่จะได้นำเรื่องราวของน้อง ๆ ที่อยู่ในวัยนักศึกษา แต่เขาก้าวข้ามกรอบความคิดในรั้วมหาลัยฯ มาเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย ผมว่านี่แหละครับคือ “คุณภาพการศึกษา” ที่ควรจะเป็นจริงๆ เพราะเราจะได้คนที่ “มีความรู้” และ “ทำงานเป็น” ออกมาจากมหาลัย ย่อมดีความการที่มีแค่ “ความรู้”…