การเลือกทำเลให้เหมาะนั้นขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ ถ้าเป็นธุรกิจค้าปลีก ย่อมให…