ธุรกิจที่ขายได้ขายดี คือธุรกิจที่มีสินค้าดี มีบริการดี และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ยิ่งคนรู้จักมาก โอกาสขายได้มันก็เพิ่ม แต่ถ้าคนไม่รู้จักเลย ต่อให้มีสินค้าดี บริการดี ก็ไม่มีโอกาสขายได้ SMEs หลายคนเข้าใจเรื่องของการทำ PR จึงได้วางแผนงบประมาณสำหรับการ PR วางแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสูงสุดในการประชาสัมพันธ์ PR ในแต่ละครั้ง…