ดูเหมือนว่าช่องทางออนไลน์จะเป็นแหล่งขุมทรัพย์ขนาดใหญ่ ที่ยิ่งเจาะลึกลงไป ยิ…