เมื่อมีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะบูชาเทพทันใจ เพื่อหวังผลในการประกอบอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้านั้น สิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยคือ หมั่นทำทาน ศีล ภาวนา สมาธิ อยู่เป็นประจำ สร้างผลบุญถวายไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตร นั่งสมาธิ หรือการร่วมทำบุญใหญ่ เช่น ถวายปัจจัย สร้างวัด สร้างโบสถ์ เป็นต้น ทุกครั้งที่สวดคาถาบูชาเทพทันใจเสร็จให้สวดแผ่เมตตาให้ทุกครั้ง และที่สำคัญที่สุดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคือ ต้องทำมาค้าขายอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค…