การบริหารเงินสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจมีความสำคัญมากที่สุด เพราะนั่นหมายถึงกำไร ขาดทุน ชะตาชีวิตของคุณรวมถึงอนาคตของพนักงานที่ฝากเอาไว้ในมือเจ้าของธุรกิจ ดังนั้น จงเตรียมการให้พร้อมสำหรับเรื่องการบริหารการเงินอย่างผู้เชี่ยวชาญ วางแผนธุรกิจ ก่อนที่จะคิดทำการธุรกิจใดๆ ขอให้คุณเขียนแผนธุรกิจออกมาให้มีความชัดเจนเสียก่อน คุณจะต้องเห็นตัวเลขประมาณการค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ นับตั้งแต่ ต้นทุน ซึ่งประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ สถานที่ประกอบการ ค่าเช่าพื้นที่ ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงาน อุปกรณ์ร้านค้า…