เถ้าแก่ใหม่ทั้งหลายที่กระโดดเข้าสู่โลกแห่งธุรกิจไม่ว่าจะเพราะเหตุผลอะไรก็ตาม เมื่อคุณตัดสินใจก้าวมาสู่เส้นทางนี้แล้ว คุณต้องสวมจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ คุณต้องมีคุณสมบัติ ความเป็นผู้นำ กล้าได้กล้าเสีย รักความท้าทายทุกรูปแบบ ในขณะที่คุณรักในความเป็นอิสระแต่คุณต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองสูงมาก ๆ ฟังดูขัดแย้งกันนะครับ   คืออย่างนี้ครับ เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่อยากมีธุรกิจของตัวเอง เพราะอยากเป็นนายตัวเองใช่หรือเปล่าล่ะครับ จะได้ไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจใคร ไม่ต้องมีใครมาสั่ง แต่การที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ คุณต้องคิดวางแผนเอง…