การทำ เกษตรอินทรีย์ไม่ใช่แค่ผลผลิตที่มีความปลอดภัยในการบริโภคเท่านั้น แต่ยังลดโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามสมดุลทางธรรมชาติให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่อยู่อย่างลำบาก มีภาระหนี้สินมากมาย ทำอย่างไรให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น แขกรับเชิญที่ร่วมแชร์ประสบการณ์เป็นเกษตรกรอยู่ในเส้นทางสายเกษตรอินทรีย์ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการทำเกษตรไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตลำบากเสมอไป นำวิธีการทำเกษตรจากต่างประเทศมาประยุกต์กับการทำเกษตรแบบไทย สามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน คุณจิรัสยา วรรณไชย วิลาร์ด เจ้าของสวนกระต่าย สบายเลย ออร์แกนิค แรงบันดาลใจในการทำเกษตรจากประเทศแถบยุโรปที่ส่งออกสินค้าเกษตรติดอันดับโลก ก่อนหน้านี้คุณจิรัสยาทำงานออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีโอกาสได้เดินทางไปฮอลแลนด์…