ผมมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ เถ้าแก่ใหม่ครับ หลังจากที…