การทำการตลาดนั้น เจ้าของธุรกิจจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก และถือเป็นต้นทุนหลักเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น ก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดอ่านให้รอบคอบ ศึกษาให้ละเอียดมองให้รอบด้าน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบธุรกิจมากมาย การใช้หลักเกณฑ์ทางด้านเงินทุน ขนาดกิจการ จำนวนพนักงาน มาแบ่งขนาดของธุรกิจอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป แต่ในกิจการที่ต้องอาศัยทุน แรงงาน เวลา หน้าร้าน ก็ยังคงจัดอยู่ในหมวดธุรกิจ SME มีจำนวนของธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย บ้างก็ยังคงอยู่ บ้างก็ต้องล้มไปเพราะเกิดปัญหาทั้งที่ควบคุมได้แต่ประมาท…