เคยสวมหมวกลูกจ้างมาตลอดชีวิต วันหนึ่งเกิดคิดอยากเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของกิจการ ควรเริ่มอย่างไร หนังสือเรื่อง “พ่อรวยสอนลูก” ของโรเบิร์ต คิโยซากิ กล่าวถึงเรื่องเงินสี่ด้านไว้ว่าในโลกนี้มีคนอยู่สองฝั่ง คนฝั่งซ้ายคือลูกจ้าง กับคนทำธุรกิจส่วนตัว ส่วนคนฝั่งขวา คือเจ้าของกิจการ กับนักลงทุน ในทัศนะของโรเบิร์ต คิโยซากิ คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวคือคนที่พึงพอใจจะจ้างตนเองทำงาน ชอบคิดเองทำเอง ไม่ชอบให้ใครมาควบคุม รักความอิสระ ชอบกำหนดเวลาทำงานด้วยตนเอง…