ลูกค้ายกเลิกออเดอร์ป้องกันอย่างไร ? เทคนิคง่ายๆ ที่ลูกค้าชื่นชอบ และมีความส…