หลาย ๆ คนคงน่าจะพอได้ยินคำว่า “เลือกงานที่ใช่ ทำอะไรที่เรารัก” อะไรทำนองนี้…