ร้านมนต์นมสด เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนมีชื่อเสียงในปัจจุบัน และวาดฝันไปถึงอนาคต ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ผมเชื่อว่าทุกธุรกิจก็มุ่งหวังให้เป็นเช่นนั้น จากแนวคิดของร้านมนต์นมสดธุรกิจสามารถนำไปเป็นแนวทางหรือต่อยอดให้กับธุรกิจของตนให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นกันครับ