ธุรกิจจึงควรใช้วีการทำโฆษณากับ Facebook เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงให้มากขึ้น จะช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายสินค้าให้สูงขึ้นได้อย่างแน่นอน ก่อนทำโฆษณากับ Facebook เราควรเข้าใจก่อนว่า ผู้คนไม่ได้ใช้ Facebook เพื่อค้นหาข้อมูลหรือหาคำตอบในสิ่งที่ต้องการ  แต่ผู้คนใช้ Facebook เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและการแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ลงไปใน  Facebook ต่างหาก…