รับเป็นวิทยากรสอนการตลาดออนไลน์, การตลาดสำหรับธุรกิจ SME, Digital Marketing,การทำ Content Marketing , E-Commerce ,ประสบการณ์ตรงจากคนทำธุรกิจจริง ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง รับเป็นวิทยากร ให้กับ หน่วยงานราชการ ,มหาวิทยาลัย และ เอกชน Watch this video…