การทำการตลาดออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการค้าขายสินค้าในยุคออนไลน์ ร้านค้า…