ระหว่างนั่งเครื่องบินสาย อิมมิเรทกลับไทย นั่งคิดขึ้นมา ทำไงให้สินค้าเกษตรไทย จำพวก ผัก ผลไม้ มีราคา ไม่ล้นตลาด จนเกษตรเจ๊ง กันทั่วหน้า สิ่งที่จะปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ไทย มีพื้นที่เพาะปลูกนจำวนมาก และ มีประชากรที่อาศัยอาชีพเกษตร เป็นหลัก ตั้งแต่ปลูกข้าว ปลูกพืช ปลูกผลไม้…