ผ่านไปแล้วสำหรับการ “เคาน์ดาวน์” เข้าสู่ปี 2561 … ผมขอถือโอกาสกราบสวั…