ผมเชื่อว่า SMEs ได้ไอเดียในการทำคอนเทนต์แบบธรรมชาติขึ้นมามากเลย และเชื่อว่าหลาย ๆ คนจะนำไปปรับใช้ในการทำคอนเทนต์ของตนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเหมาะสมกับช่องทางที่มีอยู่ Mark Masters ชื่อนี้อาจจะใหม่สำหรับใครบางคน เขาเป็นใครเดี๋ยวเราจะได้รู้กันครับ… มาร์ก มาสเตอร์ส เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทดิไอดีกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการทำตลาดโดยใช้คอนเทนต์  ตัวเขาเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าธุรกิจจำเป็นต้องสร้างคอนเทนต์ที่ดีขึ้น เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและยึดมั่นในหลักการที่น่าสนใจ มาร์ก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการทำตลาดโดยใช้คอนเทนต์ให้นักการตลาดและนักธุรกิจฟังตามงานประชุมทางด้านธุรกิจ เขาจะใช้แนวทางการเล่าเรื่องให้ฟังก่อนเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ฟัง…