ตอนนี้เริ่มทำกันแบบครอบครัว พ่อแม่ ลูกหลาน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำงาน เรียนรู้การทำมาหากินตั้งแต่เด็ก ให้เขาค่อย ๆ ซึมซับ เพราะสิ่งที่พ่อแม่สร้างยังไงก็ต้องตกทอดไปถึงลูกหลาน หากไม่ให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่ต่อเขาเด็กโตขึ้นเขาเขาทำไม่เป็น หรือถึงขั้นไม่อยากทำปล่อยให้สูญหายไปสุดท้ายที่พ่อแม่สร้างมาก็อาจจะสูญเปล่าก็ได้