นี่คือความสำเร็จในขั้นต้นของ Little J-Dar เจ้าของแบรนด์รองเท้าสัญชาติไทยที่มีจุดเริ่มต้นจากการสู้ไม่ถอยของคุณปยุต และคงจะจริงอย่างที่คุณปยุตได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ครับว่า เมื่อคิดจะทำจงเดินหน้าท้าชนทุกอุปสรรคเพื่อความสำเร็จที่ต้องการ จึงทำให้แบรนด์ Little J-Dar เติบโตได้ถึงวันนี้ ความฝันเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้มนุษย์ก้าวเดินไปข้างหน้า ฝันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนฝันเล็ก บางคนฝันใหญ่ แต่จะมีสักกี่คนที่ทำให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงขึ้นมาได้ เพราะส่วนใหญ่มักจะตกม้าตาย ณ จุดแรกสุดของฝัน นั่นก็คือ “การเริ่มต้น”…