“รถยนต์” กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของคนไปแล้วในยุคปัจจุบัน หลายคนพยายามซื้อหารถยนต์มาเป็นของตัวเองเพื่อใช้ในการเดินทาง โดยทำให้ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นจาก นโยบาย โครงการรถอีโก้คาร์ ตั้งแต่ ปี 2560-2561 ทำให้ยอดขายรถยนต์เติบโตขึ้นพร้อยส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์มียอดขายเพิ่มขึ้นตาม อุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้อานิสงค์นี้คือ อุตสาหกรรมยางรถยนต์ บริษัทยางรถยนต์ต่างประเทศหลายบริษัทย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยเพราะประเทศมีวัตถุดิบที่คุณภาพดีและราคาถูก โดยเฉพาะบริษัทยางของประเทศจีนหลายบริษัทเข้ามาตั้งโรงงานขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองตลาดยางรถยนต์ “จงเช่อ รับเบอร์” เจ้าของยางรถยนต์ยี่ห้อ…