หากพูดถึง ผงหอมศรีจันทร์  หรือ แป้งหอมศรีจันทร์ หลายคนคงจะคุ้นเคยกันอยู่บ้าง เพราะเป็นแป้งแบรนด์ไทยแท้ ๆ สมัย ก่อนที่ไม่น่าเชื่อว่าจะกลายมาเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดได้ภายในเวลารวดเร็วในปัจจุบัน ภายหลังจากที่มีการรีแบรนด์ “ผงหอมศรีจันทร์” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุกว่า 60  ปี  จากฝีมือการบริหารงานด้วยฝีมือของรุ่นที่ 3 โดย “คุณรวิศ หาญอุต สาหะ”…