เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ทีมงานสถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME Taokaemai.com ได้มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดน่าน เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารการค้ามืออาชีพ ทำแบรนด์ในยุค 4.0 และการบริการ ให้กับข้าราชการและผู้นำองค์กรจากจังหวัดสกลนคร ที่เดินทางมาดูงานจังหวัดน่าน และ ลำปาง เริ่มกิจกรรมการบรรยาด้วยท่าน ปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร…