การสร้างทีมขายจะช่วยให้ธุรกิจมีรายได้ มีลูกค้าเพิ่ม สร้างธุรกิจให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้น ทำไม SME ต้อง สร้างทีมขาย ? ปัจจุบันการแข่งขันสูงมากในทุกธุรกิจ ดังนั้นการทำธุรกิจขนาดเล็กที่เราเรียกแทนตัวเองว่า SME มีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สามารถขยายอดขายได้อย่างทรงพลัง เพราะองค์กรยังผอม(Lean)  ทำให้มีต้นทุนต่ำ และสามารถทำงานตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยอดเยี่ยม องค์กรต้องการคนที่มีหลักการดำเนินชีวิต และทำงานด้วยแนวคิดของการเติบโต เพราะสามารถพัฒนาได้ดังนั้น นักขาย…