รกิจของคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า ?????

“รายจ่ายมากกว่ารายรับ”

“ชักหน้าไม่ถึงหลัง ควักเนื้อตัวเองบ่อย ๆ ยิ่งขายยิ่งเข้าเนื้อตัวเอง”

“ทำธุรกิจมาตั้งนานกำไรก็ไม่เห็น ทุนก็หาย ไม่มีเงินเก็บ”

“ลูกค้าจ่ายเงินไม่ตรงเวลา ตามหนี้ลูกค้าไม่ได้ เงินจมไปกับหนี้ลูกค้า”

“ต้องกู้เงินบ่อย ๆ ต้องหยิบยืม เอาตรงโน้นมาโปะตรงนี้”

สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณเตือนว่าธุรกิจของคุณ “มีปัญหาทางการเงิน” อยู่นะครับ