เถ้าแก่ใหม่ทั้งหลายครับเคยมีคำพูดแบบนี้ผุดขึ้นมาในความคิดกันบ้างหรือเปล่า…