การที่เราจะเริ่มต้นทำธุรกิจแฟรนไชส์ หรือคิดจะผันธุรกิจของเรามาสู่การเป็นธุร…