การทำการตลาดออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการค้าขายสินค้าในยุคออนไลน์ ร้านค้าหรือธุรกิจออนไลน์ร้านใดที่ต้องการให้ตนเองประสบความสำเร็จจำเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ให้มาก เพราะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจที่มีการนำการตลาดออนไลน์มาใช้กับธุรกิจที่ไม่มีการทำการตลาดออนไลน์เราจะพบว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของยอดขายมากกว่าที่คาดคิด ธุรกิจจึงจำเป็นต้องศึกษาในเรื่องนี้และนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่สำหรับธุรกิจใดที่ไม่ชำนาญการทำการตลาดออนไลน์และต้องการ agency โฆษณาหรือบริษัท marketing มาช่วยงานบทความนี้เรามีวิธีการเลือกมาฝากว่าคุณจะต้องเลือกบริษัทที่ต้องการโดยต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง Agency โฆษณาไหนดี  7 วิธีเลือก Agency โฆษณาเลือกอย่างไรให้ได้บริษัทคุณภาพมาใช้บริการ Watch this video on YouTube…