หลายคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจโดยเฉพาะบรรดาเถ้าแก่ใหม่ทั้งหลาย หรือกระทั้งเถ้าแก่มือเก่าที่ดำเนินธุรกิจมาสักพัก ส่วนใหญ่มักเริ่มทำธุรกิจเล็ก ๆ ในครอบครัว และไม่ว่าตอนนี้ธุรกิจของคุณยังคงเป็นธุรกิจเล็ก ๆ หรือว่าเติบโตมั่งคงแล้วก็ตาม หากตอนนี้คุณบริหารธุรกิจแบบครอบครัวผมเชื่อว่าเจอปัญหาไม่ต่างกัน   คุณเห็นด้วยคำประโยคนี้ไหมครับ  “ปัญหาธุรกิจส่งผลต่อครอบครัว ปัญหาของครอบครัวก็ส่งผลต่อธุรกิจได้เช่นกัน”   จุดอ่อนในการบริหารธุรกิจในครอบครัวมีหลัก ๆ อยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับแต่จุดที่มักทำให้เกิดความขัดแย้ง   อย่างแรกเลย คือ…