“การทำธุรกิจหยุดนิ่งไม่ได้” ท่องไว้เลยครับเถ้าแก่ทั้งหลาย ถ้าคุณหยุดคิด หยุ…