พื้นฐานของความเป็นพยาบาล จะรักงานดูแลคนไข้อยู่แล้ว หลายๆคน จึงใฝ่ฝันที่อยากจะมี คลินิกความงาม หรือ สถานบริการความงามของตนเอง