ทำธุรกิจเราต้องทำตัวเป็น “นกรู้” บ้างนะครับ อย่าปล่อยให้เรื่องราวเลวร้าย วิ่งเข้ามาหาเราจนสุดท้ายกลายเป็นว่าธุรกิจเจ๊ง ไปต่อไปได้ วันนี้นำประสบการณ์มาแบ่งปันเพื่อน ๆ เถ้าแก่ใหม่ ในประเด็นเรื่องของสัญญาณรัก !!! ไม่ใช่สัญญาณอันตราย ที่เราพึ่งระวังว่าหากเจอสัญญาณต่อไปนี้ 1.ยอดขายลดลง ยอดขายขึ้น ๆ ลง ๆ เป็นเรื่องปกติครับ แต่จะกลายเป็นเรื่องไม่ปกติหากเราไม่…