หลายคนเบื่อความวุ่นวายในสังคมเมือง อย่างหลีกหนีไปใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างจังหวัด เกษตรกรเป็นหนึ่งในอาชีพที่หลายคนเลือกเพราะคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ชีวิต แต่การทำเกษตรเชิงพาณิชย์ให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิด ในเชิงของการทำธุรกิจต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลผลิตและการตลาด ตลอดจนการวางแผนอย่างถูกต้องก่อนลงมือทำ ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ทางคุณสันติภาพ สุวรรณกิจไพศาล เกษตรหรรษา จากไร่สีทอง จังหวัดลำปาง ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิดเกษตรยุคใหม่ในเชิงพานิชย์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์กับการทำธุรกิจทางการเกษตร จากอดีตวิศวกรสู่การทำเกษตรเชิงวิศวกรรม ทําเกษตรยังไงให้รวย Watch this video on…