การเลือกที่นอนให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงสรีระของตนเองมีความจำเป็นครับ เพราะในเวล…