ชื่อแบรนด์เป็นเสมือนประตูด่านหน้าที่ทำให้ลูกค้ารู้จักเรา ชื่อแบรนด์ก็เปรียบ…