ยุคที่เศรษฐกิจซบเซาในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีตลาดทั้งในและต่างประเทศต่างได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย แต่หากสถานการณ์คลี่คลายการรอคอยยอดสั่งซื้อแต่ในประเทศคงไม่ทันที่จะฟื้นตัว แล้วเราจะรุกสู่ตลาดต่างประเทศให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างไร บทความนี้นำบทสัมภาษณ์ คุณสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ นักธุรกิจรุ่นใหม่ส่งออกจิวเวอร์รี จากนครศรีธรรมราช ส่งออกทั่วโลก มาสรุปแบ่งปันให้กับทุกท่านได้นำ วิธีส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ไปประยุกต์ปรับใช้กัน วิธีส่งออกสินค้าไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก Watch this video on…