เถ้าแก่ใหม่ทั้งหลายครับ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่า การทำบัญชีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการประกอบธุรกิจ เพราะนอกจากทำบัญชีจะใช้เพื่อบริหารการเงิน และวางกลยุทธ์ในธุรกิจของคุณแล้ว คุณยังจำเป็นต้องยื่นบัญชีให้แก่หน่อยงานภาครัฐตรวจสอบกิจการของคุณ รวมไปถึงในบางกรณีที่คุณต้องยื่นกู้เงินกันสถาบันการเงิน คุณก็ต้องใช้บัญชีเพื่อแสดงสถานะทางการเงินในกิจการของคุณให้แหล่งเงินกู้พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการคุณ หลายคนเลือกที่จะจ้างมืออาชีพซึ่งก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่สะดวกดีครับ แต่อย่างน้อย ๆ คุณก็ควรรู้ที่มาที่ไปของตัวเองต่าง ๆ ในบัญชีของคุณว่ามันหมายถึงอะไร บอกอะไรเราได้บ้าง เพื่อจะข้อมูลไปใช้ได้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณให้มากที่สุด ปัจจุบันหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องการผู้ประกอบการ ออกมาสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าของธุรกิจจัดทำบัญชีเป็นระบบบัญชีชุดเดียว ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมทุกด้าน…