สัตว์เลี้ยงกับสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญในเชิงจิตใจ ความสัมพันธ์ มีหลายงานวิจัยออกมาสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนมากขึ้น เพราะสามารถลดความเครียดในมนุษย์ในสภาวะปัจจุบันได้ แต่หากมองในมุมของเรื่องธุรกิจ แน่นอนว่าย่อมแตกต่างกับส่วนของผู้บริโภคอย่างสิ้นเชิง ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน กับสถานการณ์ของธุรกิจสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาล ร้านขายอาหารสัตว์ ร้านรับตัดแต่งขน โรงแรมรับฝากสัตว์เลี้ยง หรือแม้กระทั่งร้านขายสัตว์เลี้ยง ฯ ต่างก็ได้รับผลกระทบตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาในสภาวะโรคระบาด ไหนจะสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลหลายๆอย่างให้กับหลายธุรกิจไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกัน…