ทำเลดีเขาว่า มีชัยไปเกินกว่า 80% เชื่อหรือไม่ !!! อย่างร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงที่เราใช้บริการกันทุกวันนี้ สิ่งแรกในการพิจารณาว่าจะตั้งเปิดร้านเปิดสาขาตรงไหน ไม่ใช่แค่ว่าเรามีเงินเพียงอย่างเดียวจะเปิดได้นะ แต่ต้องมี “สถานที่” หรือ “ทำเล” ที่เหมาะสมด้วย เรียกว่า “ทำเลเรียกทรัพย์” เปิดแล้วต้องเด่น เปิดแล้วต้องโดน เปิดแล้วต้องขายได้ตั้งแต่ยังไม่เปิดร้าน