หากคุณอยากทำธุรกิจ แต่ไม่เคยทำ ไม่มีความรู้มาก่อน ไม่รู้ว่าจะสร้างแบรนด์ยังไง ?! หรือไม่เคยขายของมาก่อน ! แนะนำว่า ลองซื้อของมาขายก่อนครับ หรือที่เรียกว่า “ธุรกิจซื้อมาขายไป” นั่นเอง ในธุรกิจประเภทนี้ คุณจะเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ขาย ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ สามารถบริหารธุรกิจของตนให้ประสบความสำเร็จได้ในแบบของตนได้ วันนี้ ใครรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะรุ่งหรือร่วง ผมก็มีคำแนะนำดี ๆ…