Hermes หรือ แอร์เมส เริ่มต้นจากธุรกิจภายในครอบครัวมานานกว่า 170 ปี Thierry Hermes หรือ เทียรี่ แอร์เมส จากเดิมเคยประกอบอาชีพการผลิตอานม้า มีความชำนาญฝีมือคุณภาพจนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการอานม้า เครื่องม้าและกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สำหรับเดินทางด้วยรถม้าให้กับจักพรรดินโปเลียนที่ 3 เทียร์รี่ แอร์เมส มีความเชี่ยวชาญด้านการเย็บเครื่องหนังเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้กระเป๋า Hermes…