6 จิตวิทยาคนรวย สั่งจิตให้รวย ไม่เชื่อลองทำดู ในโลกที่ความสำเร็จและความมั่ง…