การทำธุรกิจผ่านช่องทาง Facebook สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่คอนเทนต์หรือการโฆษณ…